Case study – firma HAPPET

 

Profil działalności klienta

Firma HAPPET to czołowy dystrybutor i producent artykułów akwarystycznych.

Dlaczego wybrano oprogramowanie Asseco WAPRO?

Dokonując rozeznania dostępnych na rynku systemów typu ERP, zwróciliśmy uwagę na oprogramowanie jednego z czołowych producentów oprogramowania – istniejącą na polskim rynku od 1991 roku, Firmę Asseco Business Solutions. Kierując się opiniami i doświadczeniami naszych Partnerów Biznesowych, postanowiliśmy zlecić opracowanie i wdrożenie systemu Firmie X-COM Spółka Jawna z Sosnowca, która działa na rynku informatycznym od 1996 roku i obecnie znajduje się w czołówce Dystrybutorów oprogramowania WAPRO. 

(…) „ Wraz z poszerzeniem oferty pojawiła się konieczność wdrożenia systemu informatycznego, zdolnego do obsłużenia coraz większej ilości towarów oraz szybko rosnącej ilości zamówień. Wdrażany system musiał być wydajny, łatwy w obsłudze i co najważniejsze, dający możliwość swobodnej rozbudowy. rozwój firmy oraz rosnące obroty wymagają zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych które będą wspierać gospodarkę magazynową oraz kompleksowo realizowały procesy obsługi klienta” (…)

Damian Skobiej – dyrektor zarządzający 

Oprogramowanie i rozwiązania wdrożone w firmie HAPPET

WAPRO MAG PRESTIŻ PLUS

dedykowany system do obsługi gospodarki magazynowej, działu sprzedaży, logistyki, dostaw

WAPRO MOBILE

 

podstawowa platforma pracy dla przedstawicieli handlowych

WAPRO abstor B2B

internatowa platformya obsługi klientów hurtowych

WMS

obsługa magazynu wysokiego składowania za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych

k

Dodatkowe raporty i zestawienia

v

System miękkiej windykacji oparty o alerty email i SMS

k

Integrator Comarch dla eksportu danych do biura rachunkowego

Opis wdrożenia w firmie HAPPET

Całość oprogramowania została zintegrowana w jeden całościowy system zarządzania przedsiębiorstwem. Kompletny system do obsługi procesów biznesowych klienta oparty o aplikacje Asseco WAPRO ERP wraz z platformą systemową Microsoft Windows Server oraz Microsoft SQL serwer zostały rozbudowane do dodatkowe moduły funkcjonalne opracowane przez firmę X-COM.
Cały proces wdrożenia podzielony został na wiele etapów (zaczynając od dokładnej analizy przedwdrożeniowej), tak by nie zakłócać realizacji podstawowych procesów biznesowych klienta. Dla maksymalnego dopasowania oprogramowania Asseco WAPRO ERP opracowano szereg raportów i dodatkowych modułów wykorzystując elastyczność programów Asseco WAPRO. Dla potrzeb kontroli i analiz uruchomiono moduł Microsoft Reporting Services – umożliwiający bardzo zaawansowane analizy i raportowanie automatycznie rozsyłane drogą e-mail. Wszystkie prace wdrożeniowe w tym szkolenie personelu klienta udało się przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy.
Dokonano integracji z zewnętrznymi modułami, aplikacjami i systemami dodatkowymi:
  • Importer wyciągów bankowych z automatycznym rozliczaniem rozrachunków,
  • System Płatności umożliwiający kontrolę i śledzenie przeterminowanych płatności kontrahentów,
  • Import elektronicznych dokumentów magazynowych dla kluczowych dostawców,
  • System weryfikacji dokumentów magazynowych przychodu i rozchodu oparty o kolektory danych,
  • System generowania zamówień dla odbiorców oparty o kolektor danych,
  • Kompleksowy system do obsługi listów przewozowych integrujący z firmami kurierskimi,
  • Aplikacja generująca numery serii dostaw, oraz obsługująca kompleksowy wydruk etykiet towarowych,

Korzyści z wzdrożonych rozwiązań

}

Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania dokumentów

b

Wdrożenie identyfikacji towarów poprzez kody kreskowe

!

Wyraźne zwiększenie wydajności gospodarki magazynowej

Usprawnienie kontroli przeterminowanych płatności

Z

Wprowadzenie kontroli i zmniejszenie ilości pomyłek przy realizacji zamówień i przyjmowani dostaw

Łatwy dostęp do analiz biznesowych za bieżący okres

}

Przyspieszenie procesu realizacji zamówień

Przyspieszenie procesu przygotowywania wysyłki zamawianych towarów

+

Wprowadzenie analiz chodliwości i rotacji towarów

Usprawnienie procesu obiegu dokumentów – jeden scentralizowany system

Zamów bezpłatną prezentację i zobacz jak działa system WMS