happet logo
 
 
 
 
happet foty32

Profil działalności klienta

Czołowy dystrybutor i producent artykułów akwarystycznych.

Dlaczego wybrano oprogramowanie Asseco WAPRO?

Dokonując rozeznania dostępnych na rynku systemów typu ERP, zwróciliśmy uwagę na oprogramowanie jednego z czołowych producentów oprogramowania - istniejącą na polskim rynku od 1991 roku, Firmę Asseco Business Solutions. Kierując się opiniami i doświadczeniami naszych Partnerów Biznesowych, postanowiliśmy zlecić opracowanie i wdrożenie systemu Firmie X-COM Spółka Jawna z Sosnowca, która działa na rynku informatycznym od 1996 roku i obecnie znajduje się w czołówce Dystrybutorów oprogramowania WAPRO. 

Opis wdrożenia

W firmie Happet wdrożono:
 • WAPRO MAG PRESTIŻ PLUS – jako dedykowany system do obsługi gospodarki magazynowej, działu sprzedaży, logistyki dostaw,
 • WAPRO MOBILE - jako podstawowa platforma pracy dla przedstawicieli handlowych,
 • WAPRO abstor B2B- jako internatowej platformy obsługi klientów hurtowych,
 • Dodatkowe raporty i zestawienia,
 • WMS – obsługa magazynu wysokiego składowania za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych,
 • System miękkiej windykacji oparty o alerty email i SMS,
 • Integrator Comarch dla eksportu danych do biura rachunkowego,
Całość oprogramowania została zintegrowana w jeden całościowy system zarządzania przedsiębiorstwem. Kompletny system do obsługi procesów biznesowych klienta oparty o aplikacje Asseco WAPRO ERP wraz z platformą systemową Microsoft Windows Server oraz Microsoft SQL serwer zostały rozbudowane do dodatkowe moduły funkcjonalne opracowane przez firmę X-COM.
Cały proces wdrożenia podzielony został na wiele etapów (zaczynając od dokładnej analizy przedwdrożeniowej), tak by nie zakłócać realizacji podstawowych procesów biznesowych klienta. Dla maksymalnego dopasowania oprogramowania Asseco WAPRO ERP opracowano szereg raportów i dodatkowych modułów wykorzystując elastyczność programów Asseco WAPRO. Dla potrzeb kontroli i analiz uruchomiono moduł Microsoft Reporting Services – umożliwiający bardzo zaawansowane analizy i raportowanie automatycznie rozsyłane drogą e-mail. Wszystkie prace wdrożeniowe w tym szkolenie personelu klienta udało się przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy.
 
Dokonano integracji z zewnętrznymi modułami, aplikacjami i systemami dodatkowymi:
 • Importer wyciągów bankowych z automatycznym rozliczaniem rozrachunków,
 • System Płatności umożliwiający kontrolę i śledzenie przeterminowanych płatności kontrahentów,
 • Import elektronicznych dokumentów magazynowych dla kluczowych dostawców,
 • System weryfikacji dokumentów magazynowych przychodu i rozchodu oparty o kolektory danych,
 • System generowania zamówień dla odbiorców oparty o kolektor danych,
 • Kompleksowy system do obsługi listów przewozowych integrujący z firmami kurierskimi,
 • Aplikacja generująca numery serii dostaw, oraz obsługująca kompleksowy wydruk etykiet towarowych,

Korzyści

 • Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania dokumentów,
 • Łatwy dostęp do analiz biznesowych za bieżący okres,
 • Wdrożenie identyfikacji towarów poprzez kody kreskowe,
 • Wyraźne zwiększenie wydajności gospodarki magazynowej,
 • Przyspieszenie procesu przygotowywania wysyłki zamawianych towarów,
 • Przyspieszenie procesu realizacji zamówień,
 • Wprowadzenie kontroli i zmniejszenie ilości pomyłek przy realizacji zamówień i przyjmowani dostaw,
 • Wprowadzenie analiz chodliwości i rotacji towarów,
 • Usprawnienie kontroli przeterminowanych płatności,
 • Usprawnienie procesu obiegu dokumentów – jeden scentralizowany system,