WMS WAPRO ERP: opis rozwiązania

System WMS WAPRO ERP jest dedykowanym modułem dodatkowym dla programu WAPRO MAG , pomaga w zarządzaniu stanami magazynowymi, lokalizacjami, weryfikacji ilościowej dokumentów przychodu i rozchodu. Działanie systemu opiera się o bezprzewodowe kolektory danych, które identyfikują wprowadzane informacje za pomocą kodów kreskowych asortymentu. Obsługa ewidencji lokalizacji może być również prowadzone bez wykorzystania kolektorów bezpośrednio w programie WAPRO MAG  Dodatkową funkcją jest również identyfikacja asortymentu oraz lokalizacji za pomocą komend głosowych. System zawiera szereg operacji dodatkowych i raportów dla programu WAPRO MAG wspomagających obsługę systemu.
 


magazyn wms

 

pozytywna opinia

Co daje wdrożenie systemu WAPRO MAG WMS w magazynie?

 
 • Skrócenie czasów trwania operacji magazynowych
 • Widzialność i możliwość śledzenia zapasów w czasie rzeczywistym
 • Dokładna lokalizacja zapasów, w tym ewidencja z uwglednieniem dat ważności i numerów serii
 • Zautomatyzowanie procesów przyjęć i wydań towarów za pomocą kolektorów
 • Automatyczne uzupełnianie zapasów (lokalizacje wydawcze i główne)
 • Wzrost wydajności , większa ilość realizowanych zlecen w tym samym czasie
 • Ograniczenie błędnych kompletacji
 • Zmniejszenie ilości zwrotów
 • Dokładne raportowanie ruchów magazynowych
 • Szybkie wdrożenie nowego pracownika
 • Poprawa obsługi klienta
 • Ograniczenie zbędnych dokumentów
 • Szybka inwentaryzacja częściowa lub całościowa
 

Typowe elementy systemu:

 • Lokalizacje w systemie w wariancie jeden do wielu. Każdy towar może być odłożony na dowolną lokalizacji z zapamiętaną informacja o ilości, i numerach serii w danej lokalizacji. Obsługa lokalizacji może być realizowana ręcznie w programie WAPRO MAG oraz z wykorzystaniem bezprzewodowych kolektorów danych. 

 • Generator etykiet towarowych i lokalizacji – moduł umożliwiający łatwy wydruk etykiet towarowych z pozycji dokumentu dostawy lub kartoteki towarowej. Etykieta może być drukowana dla pojedynczej sztuki z kodem EAN oraz dla opakowania zbiorczego lub numeru serii.

 • Funkcje migrujące – zestaw operacji pozwalający na dowolna zmianę przypisanej lokalizacji pojedynczemu towarowi lub całej grupie towarów. Operacja może zostać zrealizowana z poziomu programu WAPRO MAG oraz bezpośrednio z kolektora danych.

 • Centralna konsola magazynowa. Aplikacja dedykowana na ekrany o dużej przekątnej wyświetlająca aktualne zlecenia magazynowe (wydanie, przyjęcie, przesunięcie międzymagazynowe, zlecenie migracji).

 • Operacje dodające komunikaty weryfikacji dokumentów magazynowych. Każdy dodany dokument magazynowy zostaje oznaczony odpowiednim statusem weryfikacji wraz z kolorem etykiety dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu weryfikacji poszczególnych pozycji oraz pełny log operacji zapisywany jest w tabeli dodatkowej dokumentu.

 • Instalator struktur bazy danych. Aplikacja pozwalająca zainstalować oprogramowanie na serwerze i kolektorach danych.

 • Aplikacja kliencka na urządzeniu mobilnym. Oprogramowanie kolektora pracujące w trybie bez stanowym (wszelkie dane są zapisywane online w bazie danych). Pracownik w przypadku rozładowania może w trakcie pracy bez problemu wziąć dowolny kolektor i kontynuować pracę nie tracąc żadnych wprowadzonych danych. Aplikacja jest automatycznie uruchamiana z kolektorem przejmując wszystkie potrzebne funkcje urządzenia. 

 • Aplikacja serwera usług sieciowych WMS. Połączenie z baza realizowane jest za pomocą serwera IIS co gwarantuje wydajność i bezpieczeństwo pracy. Jedno zlecenie może być realizowane jednocześnie przez wielu pracowników oraz jeden magazynier może jednocześnie realizować wiele zleceń.

 • Moduł inwentaryzacji lokalizacji i stanów magazynowych. Zintegrowany z modułem remanent w programie WAPRO MAG moduł obsługujący inwentaryzacje dla wybranej lokalizacji , wybranego towaru lub wielu towarów realizowany przez bezprzewodowe kolektory danych. Moduł posiada funkcjonalność inwentaryzacji poprawności przypisania lokalizacji.

 • Uprawnienia. Predefiniowane grupy uprawnień w module uprawienia WAPRO MAG dla systemu WMS. Definiujące kto może logować się kolektorze, pełnić funkcję kierownika magazynu itp.

 • Dodatkowe raporty i zestawienia dedykowane dla systemu WMS (stan w lokalizacji, stan magazynu w podziale na lokalizacje itp.) Raporty dodatkowe mogą byą tworzone  w technologii Crystal Reports i samodzielnie dołączane do systemu.

 • Menadżer systemu WMS - aplikacja w której można zdefiniować parametry konfiguracyjne systemu takie jak: magazyny obsługiwane przez WMS, wybór współpracujących kurierów, generowanie etykiet dla magazynierów itd, zdefiniować słownik lokalizacji, 

 • Menadżer usług kurierskich – konfiguracja połączenia z firmami kurierski i parametryzacja przesyłek.

 • Moduł obsługi transportu własnego. Moduł umożliwiający ewidencjonowanie wydanych paczek do doręczenia własnym kierowcom oraz rejestrujący online status ich doręczenia. Za pomocą aplikacji na system Android kierowca może pobrać paczki do doręczenia, następnie zarejestrować potwierdzenie dostarczenia (skan podpisu).

 • Moduł kontroli bazy danych - moduł weryfikacji stanów w lokalizacjach z stanami wyliczonymi w programie WAPRO MAG.

Należy pamiętać, iż obsługa magazynu wysokiego składowania może być  opracowywana i realizowana indywidulanie dla każdego wdrożenia.

 

 Każdorazowo opracowanie kompleksowego rozwiązania dotyczącego obsługi magazynu wysokiego składowania jest poprzedzone wykonaniem analizy przedwdrożeniowej, która jest jednocześnie warunkiem precyzyjnej wyceny dla której potrzebne jest spotkanie podczas którego dokładnie wspólnie omówimy wszystkie procesy handlowe , logistyczne i magazynowe oraz elementy związane z obsługą klientów zachodzące obecnie i docelowo w Państwa firmie. Analiza dotyczy procesów związanych z obszarem realizowanego systemu.Spotkanie takie zazwyczaj zajmuje od 5÷15 godzin (1÷2 dni) w zależności od ilości omawianych procedur .

Celem finalnym jest opracowanie dokumentacji (analiza przedwdrożeniowa) która pozwoli na szczegółowe przygotowanie oprogramowania w pełni odzwierciedlającego Państwa oczekiwania i potrzeby w zakresie obsługi pod kontem handlowo magazynowym wraz z zintegrowaniem z obecnie wykorzystywanymi systemami informatycznymi takimi jak: sklepy internetowe, systemu spedycyjne, obsługa transakcji rozliczeniowych, automatyczne importy danych.Dlatego proponuje aby Państwo przygotowali na spotkanie ogólny scenariusz jak ma wyglądać realizacja poszczególnych procesów. W trakcie spotkania dokonamy jego omówienia i uściślenia oraz postaramy się zaproponować rozwiązania które te procesy będzie realizowały i spełniały Państwa oczekiwania.

Prezentacja systemu WMS

 

Wymagania techniczne:

 1. Kolektory danych  (obsługiwane modele):
  • Argox PT90 Windows CE 6.0
  • Motorola MC32N0 Windows Embedded Compact 7.0

 2. Stacja robocza:
  • System operacyjny Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 
  • WAPRO MAG Prestiż Plus od wersji 8.3x

 3. Serwer:
  • Serwer MS SQL min. 2012 R2 (zalecany SQL 2016 Standard)
  • Zalecany system operacyjny to Windows Serwer 2016, minimalny systemy operacyjne Windows 7/ Windows 8/ Windows 10
  • Serwer IIS

 4. Sieć bezprzewodowa:
  • Pokrycie sygnałem całej powierzchni magazynu i miejsc pracy magazynierów 
  • Wi-Fi na paśmie 2,4 GHz w standardzie 802.11b/g/n
 
 
Przykładowe scenariusze wdrożenia systemu WAPRO WMS ERP:
Praca w chmurze – dowolny model branżowy

Praca w chmurze – dowolny model branżowy

Kluczowe parametry:   
 • Całość danych i oprogramowania zainstalowana w infrastrukturze serwerowej X-COM - użytkownik potrzebuje jedynie kolektorów i dostępu do sieci Internet.  
 • Wiele lokalizacji przypisanych to jednej kartoteki towarowej – kontrola ilości w lokalizacji, obsługa numerów serii
 • Lokalizacja przychodowa sugerowana przez system podstawie rotacji towaru. 
 • Elektroniczny import faktur zakupowych dla wielu dostawców (xml; Excel)
 • Centralna konsola magazynowa
 • Obsługa za pomocą bezprzewodowych kolektorów danych
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Migracja lokalizacji
 • Weryfikacja pozycji dostaw
 • Weryfikacja pozycji rozchodu
 • Optymalizacja ścieżki zebrania towaru do wydania
 • Wydruk identyfikatorów dla pracowników
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • Inwentaryzacja lokalizacji
 • Inwentaryzacja towaru
 • Identyfikacja poprzez kod kreskowy towaru , obsługa kodów ilościowych.
Branża meblarska – produkcja elementów wykończeniowych

Branża meblarska – produkcja elementów wykończeniowych

Kluczowe parametry:   
 
 • Wiele lokalizacji przypisanych to jednej kartoteki towarowej – kontrola ilości w lokalizacji, obsługa numerów serii
 • Identyfikacja poprzez kod kreskowy (towar i numer serii ), obsługa kodów ilościowych
 • Automatyczne generowanie zleceń migracji z lokalizacji podstawowej do wydawcze po przekroczeniu stanu min. na lokalizacji wydawczej.
 • Informowanie magazynierów o konieczności zadysponowania wózkiem wysokiego składu dla realizacji zlecenia wydania.
 • Weryfikacja pozycji dostaw - jeden dokument wielu magazynierów
 • Weryfikacja rozchodu -jako dodatkowa operacja kontroli i przygotowania spedycji 
 • Optymalizacja ścieżki zebrania towaru do wydania
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Obsługa za pomocą kolektorów danych
 • Wydruk identyfikatorów dla pracowników
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • Centralna konsola magazynowa
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • Inwentaryzacja lokalizacji
 • Inwentaryzacja towaru
 • Wydane do produkcji
 • Przyjęcie z produkcji
 • Migracja lokalizacji
 • Przekazywanie uwag przez handlowców dla poszczególnych zamówień
Branża tekstylna – produkcja i dystrybucja materiałów tekstylnych

Branża tekstylna – produkcja i dystrybucja materiałów tekstylnych

Kluczowe parametry:
 • Lokalizacja przypisana do egzemplarza z numerem serii
 • Identyfikacja poprzez kod kreskowy (numer serii ) pozycji dostawy
 • Import elektronicznych dokumentów dostaw (packing list )
 • Eksport elektronicznych dokumentu sprzedaży (xml)
 • Obsługa za pomocą kolektorów danych
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Migracja lokalizacji
 • Weryfikacja pozycji dostaw - jeden dokument wielu magazynierów
 • Weryfikacja pozycji rozchodu - jeden dokument wielu magazynierów
 • Optymalizacja ścieżki zebrania towaru do wydania
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Inwentaryzacja lokalizacji
 • Inwentaryzacja towaru
 • Migracja lokalizacji
 • Wydruk identyfikatorów dla pracowników
 • Integracja z spedytorem DPD, UPS
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • Centralna konsola magazynowa
 • Obsługa etapowego wdrożenia identyfikacji towarów
 • Podział pozycji tzw. przycięcie
Branża układów tnących i maszyn leśno-ogrodniczych – dystrybucja

Branża układów tnących i maszyn leśno-ogrodniczych – dystrybucja

Kluczowe parametry:
 • Lokalizacja przypisana do kartoteki towarowej
 • Obsługa lokalizacji podstawowej i rezerwowej
 • Lokalizacja sugerowana przez system WMS
 • Import elektronicznych dokumentu PZ (xml; Excel)
 • Eksport elektronicznych dokumentu sprzedaży (xml)
 • Import wyciągów od operatora płatności internetowych
 • Obsługa za pomocą kolektorów danych
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Migracja lokalizacji
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • Wydruk identyfikatorów dla pracowników
 • Integracja z spedytorem GLS
 • Weryfikacja dodatkowa rozchodu poprzez automatyczną wagę zbiorczą
 • Weryfikacja pozycji dostaw
 • Weryfikacja pozycji rozchodu
 • Identyfikacja poprzez kod kreskowy towaru , obsługa kodów ilościowych
Branża motoryzacyjna – hurtownia akcesorii i części samochodowych

Branża motoryzacyjna – hurtownia akcesorii i części samochodowych

Kluczowe parametry:
 • Wiele lokalizacji przypisanych to jednej kartoteki towarowej – kontrola ilości w lokalizacji
 • Magazynier sam decyduje gdzie ma ulokować towar
 • Obsługa przesunięcia towaru do prezentacji
 • Elektroniczny import faktur zakupowych (xml; Excel)
 • Centralna konsola magazynowa
 • Obsługa za pomocą kolektorów danych
 • Integracja z systemem PBV (pick by voice)
 • Wydruk etykiet towarowych
 • Migracja lokalizacji
 • Weryfikacja pozycji dostaw
 • Weryfikacja pozycji rozchodu
 • Wydruk identyfikatorów dla pracowników
 • Dodatkowe raporty i zestawienia
 • Inwentaryzacja lokalizacji
 • Inwentaryzacja towaru
 • Identyfikacja poprzez kod kreskowy towaru , obsługa kodów ilościowych


Nasze referencje >>

 Polecamy system WMS WAPRO ERP