autoelements logo logo
auto4
auto3

Profil działalności klienta

Firma Auto-Elements działa na rynku polskim od roku 1992. Od początku istnienia doświadczenie czerpała z rynku holenderskiego, kooperując z koncernem Geevers BV - jedynym dystrybutorem w Europie, który na 30 lat przed wejściem w życie przepisów GVO 1400/2002 rozwijał koncepcję równoczesnego zaopatrzenia warsztatów blacharsko-lakierniczych w części oryginalne i nieoryginalne (zamienniki).
 
Podstawowym przedmiotem działania Auto-Elements jest dostarczanie fabrycznie nowych części karoseryjnych do warsztatów i serwisów blacharsko-lakierniczych w całym kraju. AutoElements potrafi szybko dostarczyć komplet - oryginalnych i/lub nieoryginalnych (wg wyboru warsztatu) elementów do napraw powypadkowych możliwie jak największej liczby marek aut, zapewniając przy tym jak najwyższy poziom wygody i profesjonalizmu obsługi. Firma reaguje jak najszybciej na nowe wyzwania - po wprowadzeniu unijnego Rozporządzenia GVO 1400/2002, jako pierwsza w Polsce zaoferowała importowany z EU-15 nowy standard części karoseryjnych, tj. eQ-element® - "części porównywalnej jakości" wg GVO wraz z kompletną, profesjonalną dokumentacją.
Auto-Elements równolegle prowadzi inne działy obsługi serwisów blacharsko-lakierniczych:
 • Dział likwidacji szkód AUTO-EXPERT, w którym niezależni rzeczoznawcy m.in. wykonują kosztorysy Audatex® i Eurotax®, sporządzają oceny techniczne oraz udzielają porad w sprawach spornych z firmami ubezpieczeniowymi,
 • We współpracy z fundacją MULTI-EXPERT Centrum Szkoleń Auto-Elements organizuje kursy i szkolenia z zakresu metod rozliczeń szkód z firmami ubezpieczeniowymi, z zakresu przepisów GVO, z zakresu dofinansowań dla firm motoryzacyjnych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz z zakresu unijnych wymogów ochrony środowiska i bhp,
 • Prowadzi dział ubezpieczeń, który dystrybuuje polisy największych polskich zakładów ubezpieczeń.
 • Towar do warsztatów i serwisów w całym kraju dostarcza firma kurierska, ale na dużym obszarze dystrybuuje towar własnymi autami wprost do warsztatów.

Dlaczego wybrano oprogramowanie Asseco WAPRO ERP?

W trakcie wyboru oprogramowania firma AutoElements przeprowadziła wnikliwą analizę oferowanych na naszym rynku rozwiązań czołowych producentów oprogramowania. Systemy Asseco WAPRO ERP spełniają wszystkie wymogi klienta do zarządzania przedsiębiorstwa oraz wspierają pracę kluczowych działów: sprzedaży, finansów i księgowości, kadr i obsługi magazynu wysokiego składowania. Dostępne aktualizacje oprogramowania oraz możliwość jego rozbudowy o dodatkowe funkcje usprawniające pomogły w wyborze i wdrożeniu oprogramowania.

Opis wdrożenia

W firmie Auto-Elements s.j. wdrożono:
 • Windows Server 2012 - jako platformę obsługi sieci i kontroli uprawnień (Active Directory) oraz serwer bazodanowy,
 • Windows Server 2012 - jako serwer plików oraz serwer zdalnego dostępu dla usług terminalowych,
 • WAPRO Mag Windows PRESTIŻ PLUS - jako dedykowany system do obsługi gospodarki magazynowej, działu sprzedaży, logistyki dostaw,
 • WAPRO Fakir - jako system finansowo-księgowy,
 • WAPRO GANG - jako system kadrowo-płacowy,
 • WAPRO Best - jako system ewidencji środków trwałych,
 • WAPRO Analizy - jako system do analizowania danych zgromadzonych w bazach poszczególnych aplikacji systemu, umożliwiający tworzenie dynamicznych analiz w postaci zestawień tabelarycznych i wykresów,
 • WAPRO Mag WMS – zaawansowany system obsługi magazynu wysokiego składowania
Całość oprogramowania została zintegrowana w jeden całościowy system zarządzania przedsiębiorstwem. Kompletny system do obsługi procesów biznesowych klienta oparty o aplikacje Asseco WAPRO ERP wraz z platformą systemową Microsoft Windows Server oraz Microsoft SQL serwer zostały zainstalowane na serwerach firmy HP.
Cały proces wdrożenia podzielony został na wiele etapów (zaczynając od dokładnej analizy przedwdrożeniowej), tak by nie zakłócać realizacji podstawowych procesów biznesowych naszego klienta. Dla maksymalnego dopasowania oprogramowania Asseco WAPRO ERP opracowano szereg raportów i dodatkowych modułów wykorzystując elastyczność programów Asseco WAPRO ERP. Dla potrzeb kontroli i analiz uruchomiono moduł Microsoft Reporting Services - umożliwiający bardzo zaawansowane analizy i raportowanie automatycznie rozsyłane drogą e-mail. Wszystkie prace wdrożeniowe w tym szkolenie personelu klienta udało się przeprowadzić w ciągu 10 miesięcy.
Dokonano integracji z zewnętrznymi modułami, aplikacjami i systemami dodatkowymi:
 • System płatności umożliwiający kontrolę i śledzenie przeterminowanych płatności kontrahentów,
 • Import elektronicznych dokumentów magazynowych dla kluczowych dostawców,
 • System weryfikacji dokumentów magazynowych przychodu i rozchodu oparty o kolektory danych,
 • System generowania zleceń wydania dla odbiorców oparty o kolektor danych,
 • Kompleksowy system do obsługi listów przewozowych integrujący z firmą spedycyjną GLS,
 • Aplikacja generująca numery serii dostaw oraz obsługująca kompleksowy wydruk etykiet towarowych.

Korzyści

 • Uproszczenie i przyspieszenie procesu wystawiania dokumentów,
 • Łatwy dostęp do analiz biznesowych za bieżący okres,
 • Wdrożenie identyfikacji towarów poprzez kody kreskowe,
 • Wyraźne zwiększenie wydajności gospodarki magazynowej:
  - Przyspieszenie procesu przygotowywania wysyłki zamawianych towarów,
  - Przyspieszenie procesu realizacji zamówień,
  - Wprowadzenie kontroli i zmniejszenie ilości pomyłek przy realizacji zamówień i przyjmowaniu dostaw,
  - Wprowadzenie analiz chodliwości i rotacji towarów.
 • Usprawnienie kontroli przeterminowanych płatności,
 • Usprawnienie procesu obiegu dokumentów - jeden scentralizowany system.